foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Onze wereld bestaat uit perfecte mensen. Er is geen mens niet goed genoeg, er is geen mens welke wordt gewogen en te licht bevonden. Iedereen, dus ook jij bent perfect.  

 

 

Nu weet ik, ik neem aan dat jij dat ook van jezelf weet, dat er in mijn leven heel wat dingen zijn die toch niet zo perfect zijn. Als ik over mijzelf en over mijn leven nadenk ben ik blij dat niet iedereen alles weet.  Alle niet- perfecte zaken : schulden, roddels, frustraties, ruzies vreemdgaan, echtscheiding of welke andere fouten dan ook noemen wij zonden. Zonde is eigenlijk niets anders dan “ongehoorzaam zijn aan God”.

Zonde is kiezen voor je eigen weg,  om niet de weg van God te gaan. Zonde is doen wat je zelf denkt dat goed is en nalaten waarvoor God je op deze aarde heeft gezet. Zonde is denken dat je op de goede weg bent. Zonde is jezelf in het middelpunt van jouw wereld plaatsen.

De Bijbel zegt:   maak jezelf niets wijs.

"Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen de waarheid geweld aan. 1.Johannes 1:8

"Iemand kan van zichzelf denken dat Hij goed leeft, maar toch leidt zijn levensweg naar de dood."  Spreuken 16:25

 

En toch houdt God van jou precies zoals je bent, dat heeft Hij altijd al gedaan. Je bent dus perfect voor Hem. Daarom heeft Hij alles wat Hij had in de steek gelaten om jou te helpen. Dat is het evangelie van Jezus, ( zie: wat geloven wij en christen zijn) .

De Bijbel zegt:

“Want Gods ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon (red: Jezus) gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige ​Zoon van God.” (joh 3: 16-19)

Wij weten dat Jezus, de zoon van God, op aarde is gekomen om voor jou en mij een voorbeeld te zijn en voor jouw en mijn zonde te sterven. Hij heeft zijn kruisiging toegelaten om jouw rekening van zonde te betalen. De rekening van de zonde is betaald. Dit is wat wij genade noemen.

Jij bent Gods perfecte mens, de enige vraag is:  ben jij bereid om deze genade te accepteren of ben jij er één van

“I do it my way”.  

 

Wil je meer weten over  “perfecte mensen”  neem contact op.