foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Jabes is begonnen in 1894  als dependance van de in 1845 onstaande eerste Baptisten Gemeente in Nederland. ( Gemeente van Groot Gedoopten in Gasselternijveen) nu Baptisten Gemeente Stadskanaal -Noord ), Deze post was gevestigd aan de Schoolkade te Musselkanaal. In 1947 is de dependance verzelfstandigd onder leiding van Ds. Veenstra, de eerste voorganger van wat toen heette de Baptisten Gemeente Musselkanaal. 

 

De strategie van de "Baptisten" was tot ca 1990 het stichten van veel "kleine gemeenten" . Ook Musselkanaal had in de jaren 60-70 een depandance en wel aan de Stationstraat te Musselkanaal naast het Baptisten bejaarden centrum Beukenhof - Irene

 

 

Van 1951  tot 2003 was de gemeente gevestigd aan de Schoolstraat 58a . In 2004 is de gemeente verhuist vanuit twee gebouwen, het hoofdgebouw aan de Schoolstraat  en een activiteitengebouw aan de Parklaan,( beiden in Musselkanaal ) naar het nieuwe onderkomen  aan de Hibiscusstraat / hoek Floralaan te Musselkanaal. 

 

Hier is ook de naam Jabes aangenomen omdat deze naam zo goed past bij het verlangen dat er leefde bij de leden. De naam Jabes staat in de Bijbel en komt voort uit het “gebed van Jabes”. 1 kronieken 4:10

Jabes bad tot de God van Israël: "Wilt U alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. Wilt U met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben!" En God gaf hem wat hij had gevraagd.

 

Binnen enkele jaren was het nieuwe gebouw alweer te klein en daarom werd uitgebreid met een speciale vleugel voor het kinderwerk.  In 2014 was deze gereed. In de zomer van 2014 kwam er een abrupt einde aan de groei, door onderlinge strijd kwam zelfs het voortbestaan van Jabes in gevaar.

In de zomer 2016 heeft een groep van ongeveer 40 enthousiaste christenen besloten de handen ineen te slaan en heeft een herstart gemaakt. Sindsdien groeit Jabes weer gestaag. Met als doel:  “die gemeente te worden en te zijn waar de oprichters in 1947 van droomden “ Gods gemeente voor de mensen om ons heen”. Jabes, kerk voor jou. 

 

Deze droom ( visie ) werd in 2003 door Ds. Wieger Sikkema verwoord onder de titel: “Dichtbij Jezus, dichtbij mensen”

“De Baptisten Gemeente Musselkanaal bestaat uit gelovigen die gegrepen zijn door de liefde van God voor mensen, zichtbaar geworden in de Persoon en het werk van Jezus Christus en opgetekend in de Bijbel. Zij wil graag dicht bij Jezus leven om in de omgang met Hem de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om dienstbaar te kunnen zijn aan elkaar en aan de samenleving van Musselkanaal en omstreken.”

Lees meer onder          visie – missie en doel