foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Jabes is er op gericht om de daad bij het woord te voegen.  Ja je leest het goed het gaat om het in de praktijk brengen van wat God ons vanuit de Bijbel leert.

 “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat niet te zien is aan wat je doet ? Kan zulk geloof je redden ? “ ( Jakobus 2:14 BB)

Jezus zegt: “Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat ik zeg, maar ook doet wat ik zeg” (Joh. 14:19 BB )

 

Zeven Principes

Geloven heeft geen waarde tenzij jij dat geloof omzet in daden. Op basis van wat de Bijbel leert, zijn we overtuigd van de volgende zeven principes.

 De Bijbel is onze enige autoriteit

 

“Al de Boeken (Bijbel) zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; zij zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is”. 2 Timotheüs 3:16

Wij zien de Bijbel als het Woord van God,  als de enige volledig betrouwbare autoriteit. Wij aanvaarden de Bijbel als maatstaf voor ons leven. De eerste vraag die we stellen als we voor een beslissing staan is: ‘Wat zegt de Bijbel?’ We streven naar dagelijks Bijbellezen, Bijbelstudie en Bijbeloverdenking. De Bijbel is de basis voor ons geloof.

 

 

                            Autonomie van elke plaatselijke gemeente.

 

 

“Christus is het Hoofd van de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij is het begin van alles…”.  Colossenzen 1:18

Wij erkennen alleen Christus ( Jezus, de Zoon van God) als hoofd van onze gemeente. Dus niet een persoon, groep, of godsdienstige organisatie. We erkennen de waarde van samenwerking met gelijkgerichte christelijke groepen, maar geloven dat elke plaatselijke gemeente zichzelf laat leiden door de Heilige Geest en onafhankelijk is van elke controle van welke overkoepelende groep, unie of synode dan ook.

 

                Priesterschap van elke gelovige 

Hij heeft ons bijeen gebracht in Zijn Koninkrijk en ons tot priesters van Zijn God en Vader gemaakt”. Openbaringen 1:6

“U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is.”  1 Petrus 2:9 

                                                                                                                      

De Bijbel leert dat elke christen geroepen is tot ‘fulltime’ christelijke dienst, wat zijn of haar beroep ook is. We gaan ervan uit dat elke gelovige een dienaar is door elke deelnemer aan te moedigen zijn plaats en bediening in de gemeente te vinden. Elke gelovige heeft directe toegang tot God door gebed en Bijbellezen.

                                      Tienden geven

 

“Een tiende deel van de opbrengsten van het land, zowel graan als fruit, is van de Here en dus heilig.”  Leviticus 27:30

“Eens ging Jezus in de tempel tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe de mensen er geld ingooiden. Veel rijken gooiden er heel wat in. Toen kwam er een arme weduwe die er twee koperen muntjes in liet vallen, ter waarde van een paar cent. Jezus riep zijn leerlingen en zei: ‘Ik zeg jullie: die arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan al die anderen. Want allemaal hebben ze er iets ingegooid van hun rijkdom, maar zij van haar armoede: zij heeft alles wat ze had erin gegooid, alles waarvan ze moest leven.’ Marcus 12: 41-44

In Jabes geven veel leden 10% van hun salaris als ondersteuning voor het werk van de gemeente. Ook zijn er leden die dit proberen te bereiken of bewust meer of minder geven. We willen hier elkaar niet de “wet” opleggen. Wel erkennen we allen de noodzaak om in gebed te bepalen welk deel van ons inkomen zal worden afgedragen. Niet bijdragen is in elk geval niet Bijbels.

                                 Dopen in water.

 

“U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen”. Colossenzen 2:12

Wij praktiseren de doop door onderdompeling in water, op dezelfde manier zoals Jezus gedoopt werd en op de manier die de Bijbel ons leert. (zie dopen)

                              Door de Geest geleid leve

 

(Jezus zei) “Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder Mij kunt u niets doen.” Johannes 15:5

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Filippenzen 2:13

……… maar laat de Geest u vervullen ………………….en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.  Efeziërs 5: 18-19

We geloven dat de enige mogelijkheid om als christen te leven is door Gods kracht in ons. Dus streven we ernaar om elke dag de afhankelijkheid van Gods Geest in praktijk te brengen. Dit stelt ons in staat  die ons te doen wat juist is.

                               Anderen over Jezus vertellen

 

Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt.  Maar doe het wel vriendelijk“. 1 Petrus 3:15                                                                                                

Het is de verantwoordelijkheid van elke Christen om het goede nieuws te delen met hen waarmee God ons in contact brengt. We zullen persoonlijk andere mensen vertellen van Christus en hen uitnodigen voor de Jabes diensten en activiteiten.