foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Er is veel Bijbels onderwijs te verkrijgen en te volgen. Mijn mailbox stroomt regelmatig vol met allerlei uitnodigingen voor studies en seminars. Veel boekenwinkels puilen uit van studieboeken. En terecht, als er één ding belangrijk is in het Christendom na het verlossings- werk van Jezus dan is het wel kennis van de Bijbel.

Wij zijn ervan overtuigd dat veel zaken fout gaan in kerken en christelijke organisatie door een te kort aan parate Bijbelkennis. Seminars, Bijbelstudies of opleidingen zoals van de Evangelische Toerusting School (ETS) juichen wij dan ook van harte toe.

 

 

Maar kennis kan ook eigenwijs maken, dit gebeurd als kennis het doel is en er niet is om toe te passen in het persoonlijk leven.  Dan is kennis een middel om schade aan te richten in plaats van te helen. Dan is kennis om macht uit te oefenen en niet om te dienen.

Paulus* schrijft “De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht” (1 Kor. 8:1).

In het onderwijs van Jabes staat niet het vergaren van kennis centraal, maar het leren toepassen van de op de Bijbel gebaseerd kennis.

De Bijbel zegt“Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, dan ben je erg dom.”   Jakobus 1:22-24.

 

Het onderwijs in Jabes is onze Bijbelse opdracht ( zie visie-missie en doel) en  is bedoeld voor wat wij noemen Discipelschap: het volgen van Jezus. Of te wel het in de praktijk brengen wat de Bijbel en Jezus ons heeft geleerd.

We willen leren belangrijk te vinden wat Jezus belangrijk vind, leren van te houden waar Jezus van houd, leren te doen wat Jezus deed.

  

    

Mogen we je een klein voorproefje geven;

In de bijbel lezen we in het boek Mattheus hoofdstuk 22  , dat de kerkleiders van die tijd proberen om Jezus klem te praten. Ze noemen allerlei voorbeelden alleen maar met het doel om Jezus het zwijgen op te leggen. In vers 35 vraagt een theoloog aan Jezus, “Meester wat is belangrijkste wet in de wet van Mozes”

Jezus antwoord: “Deze: Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet.

De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten”. (Mattheus 22: 37-40 BB)

Blijkbaar is voor God en dus ook voor Jezus liefde de kern van alles wat Hij ons wil leren. Uit  dit Bijbel gedeelte kun je dus twee belangrijke opdrachten en doelen halen.

1)      God de Heer liefhebben boven alles                      deze liefde noemen wij aanbidden

2)      Medemens liefhebben als jezelf                            deze liefde noemen wij dienen.

Als we dus leren en invulling geven om God te aanbidden en onze medemens te dienen , in noden voorzien, voldoen we aan Gods  hele wet.  

 

     

Er is nog een belangrijke uitspraak van Jezus, deze uitspraak deed Hij op het allerlaatste moment net voordat Hij de aarde verliet, we kunnen dit lezen in het boek Mattheus hoofdstuk 28. Vers 19 en 20

Jezus zei “Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Blijkbaar was dit voor Jezus zo belangrijk dat Hij dit verteld als sluitstuk van Zijn leven hier op aard. Voor Hem zat het er op, het is volbracht.  Nu is de opdracht aan zijn volgelingen.

3)      Ga nu op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.                 dit noemen wij Missie

4)      Door hen te dopen ……..                                                     is toevoegen aan de  Gemeente

5)      En hun te leren dat ze zich moeten houden aan……    is worden als Jezus: Discipelschap

 

Uit deze twee teksten uit de Bijbel, welke Jezus het belangrijkste vind distilleren wij 5 doelen, Vijf Gods doelen wel te verstaan.

Aanbidding                   God liefhebben boven alles,                                                 Vereren

Dienen                           Gods liefde demonstreren , Liefdevol in noden voorzien     Verzorgen

Missie                            Gods liefde delen met niet christenen                                  Vertellen

Gemeenschap               Gods liefde ervaren                                                              Verbinden

Discipelschap               Gods liefde vertegenwoordigen.  Worden als Jezus            Volwassenheid

 

Het onderwijs in Jabes gaat om kennis opbouw, gecombineerd met Gods liefde, om Jezus werk op aarde voort te zetten, totdat Hij terugkomt. (lees ook:  waarom leef ik op aarde)

 

*Paulus heeft het grootste deel van het Nieuwe Testament van de Bijbel geschreven