foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Huwelijk inzegenen

 

Trouwen is voor velen een grote stap en een grote belevenis. Twee mensen die er voor kiezen om samen door het leven te gaan omdat ze van elkaar houden en het zien als levensinvulling. Een trouwdag is een grote en belangrijke feestdag, in de eerste plaats voor het bruidspaar, maar ook voor de families en vrienden er om heen,

In Jabes kun je samen met je partner ervoor kiezen om je huwelijk te laten inzegenen “in de kerk” nadat je getrouwd bent in het gemeentehuis.

Omdat het “samengaan” de door God ingestelde levensvorm is voor man en vrouw, vinden veel christenen het van grote waarde om God te vragen om Zijn zegen en erbij te zijn. Een huwelijks- inzegening gebeurt meestal in een speciale samenkomst of kerkdienst.

                              Afbeeldingsresultaat voor inzegening huwelijk

Een paar Bijbel citaten

Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg. Want als ze vallen, helpt de één de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan weer overeind? En als ze liggen te slapen, houdt de één de ander warm. Maar hoe kan een mens warm worden als hij alleen is?  En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand standhouden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken. (Prediker. 4 9-12)

 ‘Leest u de boeken van Mozes dan niet?’ antwoordde Hij.(Jezus red.)  ‘Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.’(Mattheus. 19: 4-6 HTB).

 

 

Achtergronden : Kerkelijk huwelijk en inzegening.

Voor de Nederlandse wet is er maar één huwelijk en dat is het burgerlijk huwelijk wat gesloten is onder het toezicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand zoals de wet het voorschrijft. Door de scheiding van staat en kerk (sinds 1795 ) zijn in ons land het wettelijk en het kerkelijk huwelijk níet met elkaar verbonden.

Binnen de protestantse kerken wordt het kerkelijk huwelijk meestal beschouwd als een bevestiging van datgene wat eerder al in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. Binnen de Katholieke Kerk wordt het kerkelijk huwelijk beschouwd als sacrament, als eigenlijke huwelijkssluiting en zodoende gelijkwaardig aan het burgerlijk huwelijk voor niet-katholieke paren.

In Jabes spreken we niet over “trouwen in de kerk” maar over een inzegening of het vragen om een zegen over het huwelijk. .

Huwelijkszegening:

In Jabes zien we het “trouwen in de kerk” als een onderdeel van het geheel. Het is een feestdag. Twee mensen hebben elkaar fysieke en geestelijke trouw belooft en zijn met elkaar verbonden door deze belofte en het huwelijk zoals de Nederlandse wet dat voorschrijft. Aansluitend vragen ze te midden van hun familie, vrienden en de kerkgemeente om Gods zegen en de leiding van Gods Geest.

Maar het is meer dan “vragen“ om een zegen.  Uiteraard wil God je zegenen en nabij zijn. Vragen om een zegen is ook een verklaring aan de mensen om je heen dat je God nodig hebt en Hem vraagt jou te leiden in je huwelijk. Het is vragen om een zegen en getuigen van jouw afhankelijkheid van God en jouw verlangen dat ook jouw huwelijk is tot Zijn eer. Samen vragen wij God om erbij te zijn, Het wordt dan een verbond met z’n drieën ( Prediker 4: 9-12)

Hoe een inzegeningsdienst of huwelijksdienst wordt ingevuld hangt veel af van de wensen van het bruidspaar. Het is jullie feest en jullie bepalen samen met de voorganger van de dienst de inhoud. Gewoonlijk zijn er ruim van te voren enkele gesprekken geweest met de voorganger. 

Er zijn wel veel overeenkomsten in de huwelijksdiensten: Ze zien er (meestal) als volgt uit.

·         Voor de dienst komen de gasten en genodigden de kerkzaal binnen en nemen plaats op de al dan niet gereserveerde plaatsen.

·         In het begin van de dienst komt het bruidspaar gevolgd door ouders en de belangrijkste gasten van die dag de zaal binnen. Het is een moment van verwondering en           waardering voor het bruidspaar. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om de “bruid weg te geven” .

·         De voorganger heet een ieder welkom, en gaat  voor in gebed.

·         Meestal is er een tijd van samenzang. Liederen welke jullie hebben uitgezocht onder begeleiding van een muzikant of muziekteam naar jullie keuze.

·         Na het zingen zal de voorganger spreken en een stuk Bijbeloverdenking geven naar aanleiding van de trouwtekst die jullie samen hebben gekozen.

·         Aansluitend op de overdenking zullen jullie als bruidspaar gevraagd worden om te gaan staan en enkele vragen worden gesteld. Uiteraard weet je precies wat er gevraagd gaat worden en kun je zonder aarzeling volmondig antwoorden met “ja”  . Uiteraard is er ook ruimte voor varianten.

·         Na deze belofte, tegenover God en de aanwezigen wordt je gevraagd te knielen en willen we samen bidden om Gods zegen, jullie handen opleggen en Gods zegen uitspreken over jullie (huwelijks) leven.

Foto knielen.

 

 

 

 

 

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan gerust contact op. ( zie contact )