foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.  

“Er voor elkaar zijn” is één van die zaken welke Jabes hoog in het vaandel heeft staan en er wordt steeds naar oplossingen gezocht voor problemen welke in de praktijk worden aangetroffen.  

 

 

Eén van de benamingen welke de Bijbel geeft aan een gemeente of kerk is “lichaam” en wij zijn allemaal delen van dat ene lichaam.  (zie ook “eenvoudige structuur)  

De Bijbel zegt hierover:  

“Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van.”(1Korintiërs 11:26 NBV) 

De hulp en ondersteuning kun je ruwweg in twee stromingen verdelen. 

  • Geestelijke hulp:  dit noemen wij pastoraat. het primaire doel van pastoraat is mensen, christenen, dichter bij Jezus en dichter bij de gemeente brengen. Dichtbij Jezus, omdat we ervan overtuigd zijn dat hier de genezende en helende kracht voor iedere christen te vinden is. Jezus zegt zelf: Kom tot mij als je moe en belast bent. Dichter bij de gemeente ( kerk ) omdat in de gemeente  de wijsheid van God te vinden is.

  • Praktische hulp:   dit noemen wij bediening (zie bedieningen)  Dit is liefdevol voorzien in aangetroffen noden.

Het grote doel achter pastoraat en hulp ben jij.  Wij willen je helpen om dichter bij God en Jezus te komen en dichter bij de gemeente en de mensen te komen staan.

Ons grote doel, "dichter bij Jezus en dichter bij mensen gaat er om dat jij komt op de plek waar je steun ondervind om te groeien tot een zelfstandige christen.

 

Het pastoraat in Jabes is georganiseerd volgens het piramide model. 

Pastoraat: 

Vorm 

1:   Basispastoraat 

Het basis pastoraat, het beste te omschrijven als het zorgdragen en aandacht hebben voor elkaar, is in Jabes georganiseerd vanuit wat wij noemen de Groeigroepen. Deze kleine groepen bestaan uit 6 tot 12 personen welke variërend van eens per week tot eens per twee week thuis bij elkaar komen. De groep wordt gecoördineerd door een groepsleider, Deze groepsleider is de eerst aangesprokene als het om zorg en aandacht gaat. Uiteraard staat een groepsleider er niet alleen voor, hij of zij word hierin ondersteund of begeleid door leiders en oudste. 

 

2:   Gespecialiseerd pastoraat  

Soms komt het voor dat alleen aandacht niet genoeg is en er meer zorg nodig is. De taak word dan overgenomen door de raad. De raad heeft haar taken opgedeeld in specialismen zoals u in de samenstelling van de raad kunt zien. Indien er trajecten nodig zijn zal er ook gebruik worden gemaakt van pastorale medewerkers. ( lees ook Celebrate Recovery )  

 

3:   Professioneel pastoraat:  

Ondanks dat de meeste oudsten en pastoraal medewerkers geroutineerd zijn en vaak gerichte opleidingen hebben gevolgd, komt het soms ook voor dat er professionele hulp geboden moet worden. In overleg met de “vrager “ word dan binnen het netwerk van Jabes gezocht naar mogelijkheden.  

 

4:   Crisis pastoraat. 

Iets wat niemand hoopt dat ooit nodig is, komt toch voor. Bij crises pastoraat moet u denken aan plotseling sterfgevallen, ernstige ongelukken, plotselinge grote geestelijk nood. 

Deze taak behoort in eerste instantie toe aan een oudste. Hij/ zij is te bereiken onder nummer 06- 41 260 260 ( het 06 nummer is uitsluitend voor noodgevallen 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar 

 

Verantwoording: 

De verantwoording voor alle pastoraat binnen Jabes valt onder de Raad van Oudsten. Deze mensen zijn  gekozen en aangesteld door en hebben het vertrouwen van de leden van Jabes. Zij hebben allen een belofte van trouw en geheimhouding afgelegd en worden daar ook strikt aan gehouden.  

Als je hierover vragen hebt aarzel niet en stel ze gerust. (zie contact) 

Eén van de oudsten is verantwoordelijk voor de coördinatie van het pastoraat.