foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

Niemand is overbodig, ook jij niet, zonder jou is Gods gemeente niet compleet.  Iedereen is nodig en iedereen is gewenst. Dat is Gods rode draad in jouw leven.

 

 

 

Samen bouw je een gemeente, samen vorm je een gemeente. Daarom is iedere Christen een dienaar in zijn of haar gemeente, ongeacht hun maatschappelijke plaats, ongeacht hun beroep.

De Bijbel zegt:

En hij [Christus] is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Efeziërs 4:11-12

Het werk in Zijn dienst, daar gaat het om. Een mens is gevormd om te dienen, een christen heeft de opdracht om anderen te dienen. Dat is niet alleen wat de Bijbel ons leert maar ook het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven.

De Bijbel zegt: " de mensenzoon ( Jezus) is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen" ( Marcus 10:45)

In Zijn dienst, dienen is één van de 5 Gods doelen ( redenen) voor ons leven. ( zie Jabes onderwijs ) Het is de taak van Jabes om jouw te helpen, te onderwijzen en te steunen (toe te rusten)  om jouw bediening te vinden.

En zeg tegen Archippus: ‘let er op dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen ook vervult.Colossenzen 4:17

Voor wie graag leiding wil geven in de gemeente heeft Jezus nog een extra handreiking.

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Mattheüs 20:26-28

 

Wat is bediening?

Het tweede deel van de Bijbel, ook wel het Nieuwe Testament genoemd, is in de originele schrift grotendeels in het (oud) Grieks geschreven. Het Griekse woord voor bediening is “diakonos”.  De naam diaken welke in diverse kerken voorkomt betekend dienaar. Een dienaar is iemand die doet wat zijn heer hem opdraagt en dit doet naar zijn beste kunnen en weten met alles wat hij /zij heeft en in hem / haar is

De taak van een dienaar noemen we bediening, niet te verwarren met een beroep of roeping. Een bediening is om te dienen, een beroep is om te verdienen. .

Bediening is alles gebruiken wat God mij heeft gegeven om Hem en anderen in hun noden te dienen. Of te wel liefdevol in noden te voorzien. Het gaat dus altijd om de nood (of tekort) die je aantreft.

 

 

 

Welke bediening voor jou is hangt af van wie jij bent , wat is je levens ervaring, kennis, en kunde. Hoe ben je gevormd.

Wij noemen deze persoonlijke eigenschappen   “SHAPE”  , het Engelse woord voor vorm.  Hoe ben jij ge”shape”d ?

                        S.         staat voor Speciale Gaven,

                        H          hartslag

                        A          staat voor aanleg

                        P          staat voor persoonlijkheid

                        E          staat voor ervaring.

Jouw shape wil God gebruiken om Hem en zijn gemeente te dienen. Aan jouw de taak om te ontdekken wat jouw SHAPE is.

In Jabes hebben we als hulpmiddel voor het ontdekken van jouw SHAPE ,   BODEM 3.0 ( zie onderwijs)

In Jabes zijn vele bedieningen en alles moet gedaan worden, er is geen taak welke belangrijker is dan een ander en geen taak welke door God meer gewaardeerd word dan andere taken. Een oud christelijk lied klinkt als volgt: “al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan”

Voor bedieningen zijn we eenvoudig in ons denken. Gewoon doen en ervaring opbouwen. Als de bediening niet de jouwe is, danken we God dat de keuze weer iets duidelijker is geworden.

Jabes bedieningen:

In het onderwijs / leiding:   kinderwerkers, jeugdwerkers, taakveldleiders,  groepsleiders,

In het verzorgen, pastoraalwerker, ouderenbezoeker, 

In het onderhoud, tuinonderhoud, schoonmaken, reparatiewerk

In de muziek:muzikanten en zangers

In de techniek: geluid, beeld, drukwerk

In de catering / ontvangst: Gastheren en vrouwen, koffieschenkers

Deze lijst is niet compleet maar bedoeld om een indruk te geven wat er allemaal gaande is in Jabes. Al deze taken gaan over dienen, het beheren hoort bij de oudsten.