foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5
Jaarthema Leef! Het echte leven.

 

In de ene kerk zegt men “avondmaal”, in een andere “eucharistie” en weer een ander “de tafel des Heren”. In Jabes zeggen we gewoonlijk “het avondmaal”.

Jezus vroeg nooit van zijn volgelingen om zijn geboorte of zijn verjaardag (kerst) te vieren,  maar Hij gaf wel duidelijke instructies om Zijn dood te herdenken en Zijn opstanding te vieren. Jezus gaf zijn volgelingen twee zichtbare symbolen als een herinnering aan Zijn dood en Zijn opstanding.  Deze twee symbolen zijn: doop en avondmaal. Nu het avondmaal.

Jezus heeft nooit gezegd  “waar, hoe of wanneer ” zijn volgelingen het avondmaal moeten vieren. Ondanks dat Hij het avondmaal op een donderdagavond heeft ingesteld, (op de avond dat Hij werd verraden en uitgeleverd aan de “kerkleiders” van die tijd ) vieren we in Jabes  het avondmaal doorgaans tijdens de eerste zondagmorgendienst van de maand.

Soms vieren we het avondmaal bij mensen thuis als ze om gezondheidsredenen niet kunnen meedraaien in de gemeente. Daarnaast zijn er bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld in de groeigroepen van de gemeente.

 

 

foto avondmaal:

 

 

Het avondmaal is een activiteit die voor gelovigen een geweldige geestelijke waarheid vertegenwoordigt. Vandaar dat in Jabes het avondmaal wordt “gevierd”

           

I.       Wat is het avondmaal  ?

De Bijbel omschrijft het als volgt:

“Dat ging zó. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam Hij (Jezus) een brood, dankte ervoor en brak het in stukken.  En Hij zei: "Neem hiervan, en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan Mij te denken."  Na de maaltijd nam Hij de wijnbeker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met mijn bloed wordt gesloten.  Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan Mij denken." Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat Hij komt. (1 Korintiërs 11: 23-26 BB)

 

·           Het avondmaal is een eenvoudige handeling

            "In de nacht dat Jezus werd verraden, “nam Hij een brood,”

·           Het avondmaal is gedenken

nam Hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken.  En Hij zei: "Neem hiervan, en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan Mij te denken." 

·           Het avondmaal is een symbool

Na de maaltijd nam Hij de wijnbeker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met mijn bloed wordt gesloten.  Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan Mij denken.

Het avondmaal is een verklaring van je geloof

Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat Hij komt.

 

II.      Mag ik meedoen aan het avondmaal ?

Het avondmaal is bedoeld voor degenen die bij Jezus horen. En of jij erbij hoort weet je van jezelf, jij oordeelt daar zelf over en als jij bij Jezus hoort stellen we het zeer op prijs dat we samen met jou het avondmaal mogen vieren. Je hoeft geen lid van Jabes te zijn.

Het is de Bijbel die ons leert dat het avondmaal is bedoeld voor diegenen die reeds gelovig zijn.   (zie ook Markus 14:22-26)

         

  

III.     Hoe bereid ik mij voor op het avondmaal ?

De Bijbel spreekt.

“Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer. Als je geen eerbied hebt, doe je verkeerd tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd, vóórdat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt. Houd er bij het eten en drinken rekening mee, dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen”.  (1 Kor. 11:27-29 BB)

·         Voorbereiden doe je door zelfonderzoek.

“Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer.” (1 Korintiërs 11:27 BB)

·         Voorbereiden doe je door zonde te belijden

“Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd” (1 Johannes. 1:9 BB)

·         Voorbereiden doe je door je helemaal aan God toe te wijden

“God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen”. (Romeinen 12:1)

·         Voorbereiden doe je door relaties te herstellen.

“Stel dat je God een offer gaat brengen. En stel dat je je onderweg opeens herinnert dat er iemand kwaad op je is, omdat je hem iets gedaan hebt. 24 Laat dan je offer bij het altaar staan en ga het eerst goedmaken. Kom daarna pas je offer brengen.” (Mattheus 5:23-24 BB)

 

 

IV.     Het avondmaal in de praktijk.

Het avondmaal in Jabes wordt geleid door een oudste of de voorganger / spreker van die dag. Deze zal iedereen welkom heten aan de tafel en nogmaals uitleggen wat het avondmaal inhoud en waarom we dit vieren. Het brood is in kleine stukjes gesneden en de wijn ingeschonken in kleine bekertjes.

Er zal een gebed worden uitgesproken en een zegen worden gevraagd over het brood en de wijn. Eerst zullen enkele mensen het brood uitdelen en daarna de wijn. In Jabes schenken we geen alcoholhoudende wijn maar druivensap.

 

Je bent van harte welkom om samen met ons het avondmaal te vieren.