foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
bgm Jabes Musselkanaal
foto1
Running text caption 5

Samenkomsten / sprekers

4 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

11 juni 10.00 uur

Fre Riepma

 

18 juni 10.00 uur

Harry Brouwer

 

21 mei 10.00 uur

Christian Batekele

 

28 mei 10.00 uur

Harry Brouwer

 

Thema van de maand

maandthema Juni

volhouden

 

Het jaarthema Geef 8 zit er op

Nu de vraag, hoe hou je vol ?

 

Laat je inspireren,  doe mee

en hou onze Facebook pagina

in de gaten.

 

 

 

 

 

 

High-lights / bijzonderheden

 

De laatste onderwijs avonden van het

seizoen:

 

thema: Volhouden

 13 juni 19,30 uur

25 juni 19.30 uur

Jaarthema: “Geef 8 en word gelukkig”

Van harte welkom op de website van Jabes,

Op deze website vind je informatie over de Jabes gemeente, wat we geloven, onze visie en wat we doen.

We hopen dat wat je leest je ook aanspreekt en wensen je Gods zegen.

Wil je meer informatie over Jabes? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs !

Alpha Musselkanaal

  
+31 6 23112371

23 Januari 18:00 uur
Hibiscusstraat 1 Musselkanaal

Volgens mij is dit de belangrijkste vraag die een mens zich kan stellen “waarom leef ik hier op aarde”.  Als je niet weet wat het doel is waarvoor je leeft kun je ook nooit bepalen hoe je leven mag. Hoe je leven er uit mag zien 

 

 

 

Bertrand Russell (atheïst, filosoof ) zegt:  

“Het is zinloos om je af te vragen wat de zin van het leven is, tenzij je ervan overtuigd bent dat er een God is”  

 

De Bijbel zegt:  

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. (Kolossenzen 1 : 16 HSV) 

 

Sorry, het gaat dus niet om jou. Het doel van jouw leven omvat veel meer dan jouw persoonlijke vervulling of jouw gemoedsrust en zelfs meer dan jouw geluk. Het omvat veel meer dan jouw gezin, jouw carrière of zelfs je stoutste dromen en je ambities. Als je wilt weten waarom je op aarde bent geplaatst, moet je beginnen bij God. Je bent geboren dankzij het doel dat Hij met jouw heeft en voor het doel dat Hij met jouw heeft. 

 

De zoektocht naar het doel van het leven stelt de mensen al duizenden jaren voor een raadsel. Dat veel mensen het antwoord op deze vraag niet ontdekken komt doordat we meestal het verkeerde uitgangspunt nemen- ........onszelf.......... We stellen de vragen waarbij wezelf centraal staan, zoals: Wat wil ik worden ? Wat moet ik met mijn leven doen ? Wat zijn mijn doelen, mijn ambities, mijn toekomstdromen.

 

Maar wanneer we op onszelf gericht zijn, zullen we nooit ontdekken wat het doel van ons leven is. De Bijbel zegt dat God het leven van Zijn schepselen leidt en dat “het leven van elk levend wezen in de hand van God is “  (waarom leef ik op aarde ISBN 978-90-6353-650-3) 

De Bijbel verteld ons ook dat wij geschapen zijn omdat God het wilde en Hij wilde het met een reden, deze reden is,

 

God heeft jou gemaakt om van jou te houden.

 

God heeft jou gemaakt om in een nauwe relatie met Hem te leven en de wereld te beheren.  

Nieuwsgierig geworden, neem contact op, we helpen je graag verder.

  

Lees ook: “christen zijn”

Oefening baart kunst !  

De Bijbel toepassen – een kwestie van vallen en opstaan.  

 

Eén van de schrijvers van de Bijbel,  Jacobus, leert ons duidelijk dat geloven alleen maar zin heeft als het ook te zien is in ons doen en laten.  In mijn eigen woorden zou ik zeggen, ik heb Gods liefde ontvangen om anderen lief te hebben.  

“Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat niet te zien is aan wat je doet ? Kan zulk geloof je redden ? “ ( Jakobus 2:14 BB) 

Ook Jezus zelf is daar heel duidelijk in, Hij zegt, weer in mijn woorden: Als je van mij houdt dan doe je wat ik zeg. Zo praktisch is het.  

Jezus zegt het zo: “Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat ik zeg, maar ook doet wat ik zeg” (Joh. 14:19 BB ) 

Voor mij betekend dit: de kennis die je opdoet in de Bijbel is te zien in je houding en je gedrag. 

 

 

Nu is iedere christen geroepen tot full-time christen zijn.  Christen zijn is niet alleen voor de kerkgang of voor de omgang met christenen onder elkaar. Laat staan dat je als christen als een soort geheim agent door het leven kunt gaan en niemand weet dat je christen bent, Je kunt ook niet gedurende de week een hekel aan je buurman hebben en hem op zondag vriendelijk groeten. Dan is één van beiden schijn, waarschijnlijk je vriendelijke groet

De Bijbel leren toepassen, God liefde leren uitdelen, Doen wat Jezus zegt, getuige zijn, evangeliseren, worden als Jezus: al deze dingen zijn allemaal bijna het zelfde en heel dicht met elkaar verbonden: Het heet discipelschap. 

En discipel worden van Jezus gaat nooit zonder vallen en opstaan.  Het is stap voor stap leren en het is iedere dag leren. Al doende leert men. Oefening baart kunt. En geloof me, ik spreek uit ervaring,  er zijn geen binnendoor weggetjes, er zijn geen discipelschap pilletjes.  

Jakobus 3:2 zegt  En hoe vaak struikelen we niet allemaal!  

Mike.Yaconelli, een voorganger en schrijver noemt het leven, Struikelend achter Jezus aan “ ook zei hij: “Christen zijn gaat niet over leren te leven tussen lijntjes. Christen zijn gaat over kleur geven aan het leven” 

Wat God van ons allemaal wil kun je als volgt omschrijven: 

God wil, dat jij komt zoals je bent, daarover geen misverstand, je bent een perfecte ruwe diamant  ( zie perfecte mensen) God wil je alleen nog mooier maken. Dat je geestelijk en in de praktijk net zo mooi wordt als jezus.  

God wil dat jij de mens wordt die Jezus zou zijn als Hij jou was.  

Jabes wil je daarbij graag helpen, samen struikelend onderweg en elkaar helpen om te worden als Jezus en te doen wat Hij van je vraagt:  

Een schitterende uitdaging: doe je mee ?  

 

De Bijbel begrijpen - Begin gewoon te lezen! 

Het begrijpen van de Bijbel kan moeilijk zijn, maar God wil dat we Zijn Woord begrijpen en op onze levens toepassen. Hij heeft ons de Bijbel gegeven, zodat we in onze relatie met Hem kunnen groeien. Als je vragen over de Bijbel hebt, neem dan gerust contact op. We kunnen samen naar antwoorden zoeken.  (zie contact) 

 

De Bijbel begrijpen - Een persoonlijk verhaal 

De Bijbel is het Woord van God. Deze bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament;  Het oude verbond en het nieuwe verbond.

Het oude verbond is de schepping; het gaat over Gods uitverkoren volk (het joodse volk) en hun geschiedenis; het bevat de wetten, hierarchie, baas boven baas , heersen en verdelen en levensvoorschriften; het gaat over het offeren van het bloed van dieren aan God als prijs voor de fouten van mensen; het gaat over de koppigheid van Zijn volk en hun onophoudelijke trots; het gaat over Gods toorn.  

Het nieuwe verbond is Gods liefde en vergeving; het gaat over het bloed van Jezus in plaats van het bloed van dieren om onze zonden te vergeven; het gaat over het aanvaarden van Jezus Christus als onze Redder, over de wedergeboorte, over gelijkheid over dienen, de minste willen zijn, over een eeuwig leven dat we door Hem krijgen; het is het vervangen van ons geweten met de Heilige Geest; het gaat over de dag van het oordeel. 

Ik lees de Bijbel als een leek. Ik denk dat het belangrijk is om de nadruk op “leek” te leggen, omdat Bijbelse schriftgeleerden al eeuwenlang elk woord, elke zin en elke passage hebben geanalyseerd om de complexe samenhang te interpreteren.  

Wat het resultaat daarvan is? We hebben allerlei verschillende soorten mensen, kerkgenootschappen en sekten die de Bijbel op een zodanige manier geïnterpreteerd hebben, dat deze hun eigen persoonlijke idealen of groepsidealen zou ondersteunen. Maar, als leek lees ik de Bijbel in algemene termen om te proberen de grotere boodschap te begrijpen. 

De Bijbel is de Bijbel. Wat zegt de Bijbel dan tegen de leek die niet gebukt gaat onder al deze verschillende interpretaties? Ik heb ontdekt dat de Bijbel het Woord van God is dat zeer eenvoudige boodschappen bevat die iedereen kan begrijpen.  

God is het begin; Hij schiep alle dingen; Hij is het heden; Hij is de toekomst. God schiep de mens om op aarde te leven. Het is geen gemakkelijk leven op aarde. We hebben te maken met zonden, armoede, plagen, pijn, oorlogen en dood. Ons leven is een voortdurende uitdaging. En toch heeft God ons hoop gegeven.  

God gaf ons Zijn enige zoon, Jezus Christus, die aan het kruis stierf om ons van onze zonden schoon te wassen. En als we in Hem geloven en Hem aanvaarden, dan zullen we in Zijn eeuwige leven delen. Met dit nieuw gevonden geloof worden we opnieuw geboren, op dit geloof worden we gedoopt en ontvangen we de Heilige Geest om ons te leiden.  

Onze levens zouden dan met liefde gevuld moeten zijn. Liefde voor God en liefde voor elkaar. We leven onze levens dan op een zodanige manier dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. We begrijpen dat God onze zonden heeft vergeven en dat wij ook anderen hun zonden moeten vergeven. 

Dit klinkt allemaal eenvoudig genoeg, maar waarom heeft de Bijbel dan twee testamenten? Waarom is de Bijbel zo lang, zo gecompliceerd, zo interessant, zo verwarrend, zo professoraal en zo historisch? Voor mij is het duidelijk: om de geldigheid en de echtheid ervan vast te stellen; om de nauwkeurigheid ervan op de proef te stellen; om onze aandacht vast te houden; om ons steeds maar weer naar de Bijbel te laten terugkeren om ons geloof te begrijpen en steeds opnieuw te grondvesten; om ons een gids te geven die ons vertelt hoe we moeten en kunnen leven. 

De Bijbel begrijpen - Een complex boek met een eenvoudige boodschap 

Oké, dat is de eenvoudige boodschap van de Bijbel. Maar ik heb ontdekt dat er veel meer komt kijken bij het begrijpen van de Bijbel dan deze eenvoudige thema's. Het Nieuwe Testament spreekt voortdurend over hoe we van het juiste pad kunnen afraken, als we onze levens niet leiden zoals Jezus en de profeten ons leerden.  

Zelfs in de tijd van de mensen die Jezus Christus persoonlijk kenden en die getuigen waren geweest van Zijn opstanding waren er veel mensen die Christen waren geworden en die vervolgens van het goede Christelijke pad afdwaalden en continu herinnerd moesten worden aan de juiste leefwijze. Slechte mensen binnen de kerken waren toen al bezig met het uitleggen van het Goede Nieuws zoals dat hun goed uitkwam, voor hun eigen doelen en om anderen te manipuleren.  

Zoals de Bijbel zegt: "De hele wereld is in de macht van de boze. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit.." Het lijkt er op dat het leven met de Heilige Geest, dat we ontvangen als we het Goede Nieuws aanvaarden, een constante strijd is. 

Nou, wat gebeurt er dan als we van het rechte pad afraken? Natuurlijk worden wij schoongewassen van onze zonden wanneer we wedergeboren worden, maar wat gebeurt daarna? Hoewel we uit genade gered worden, lijkt het mij dat we naar onze daden beoordeeld zullen worden. We worden verantwoordelijk gehouden voor wat we doen, wat we laten, zeggen en denken.  

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht”. (2 Kor: 5 9-10)

Er zal een oordeel komen. En het beste is om wat Jezus zegt op te volgen. We moeten hier continu aan herinnerd worden. We zullen ons bij een gemeente aansluiten, naar de sprekers luisteren en met andere gelovigen samenkomen. Maar hoe zit het dan als we door misleidde mensen binnen de kerk de verkeerde kant op worden geleid, of als de kerkelijke instelling haar agenda aanpast "om met de tijd mee te gaan"?  

Er is één ding dat nooit zal veranderen en dat is de Bijbel. Het is overtuigend en gecompliceerd genoeg en bevat genoeg geschiedenis, informatie, advies en leiding om ons altijd geïnteresseerd te houden en om ons altijd op het juiste spoor te houden. De Bijbel is er om ons te helpen geloven. En, misschien nog belangrijker, de Bijbel is er om ons te helpen om te blijven geloven. 

De Bijbel begrijpen - Lees de Bijbel voor jezelf! 

Als je de Bijbel wilt leren begrijpen, mogen we je het volgende advies geven  

Begin met lezen: 

Voordat je gaat lezen, bidt God om inzicht en begrip. 

Gebruikt bij het lezen een Bijbels leesplan, of een lees app  

Reserveer tijd, bijvoorbeeld ieder dag een kwartier in de morgen.  

Gebruik meerdere Bijbelvertalingen door elkaar . naast elkaar 

Begin met bezoeken van samenkomsten 

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur heeft Jabes een samenkomst 

Sluit je aan bij een kleine groep welke iedere twee week samenkomt. 

Begin met het volgen van Bijbelstudies. 

Jabes heeft regelmatig een studie bijeenkomst zoals de Bodem cursussen   

Er zijn diverse instituten zoals de Evangelische Toerusting School (ETS) 

 

En vergeet nooit  “ al doende leert men “ 

(gedeeltelijk overgenomen uit “alles over “)  

 

 

 

 

 

 

De Bijbel begrijpen : denk in een brugfunctie 

 

 

TOEN                                                                                     NU

Interpretatie                              Gevolgen                              Personalisatie 

 

Bij het lezen van Bijbelteksten of gedeelten stellen we ons drie vragen:  

1e vraag: Wat betekende dit voor de oorspronkelijke toehoorders? 

2e vraag: Wat is het onderliggende tijdloze principe? 

3e vraag: Waar of hoe kan ik dit principe vandaag in praktijk brengen? 

Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.  

“Er voor elkaar zijn” is één van die zaken welke Jabes hoog in het vaandel heeft staan en er wordt steeds naar oplossingen gezocht voor problemen welke in de praktijk worden aangetroffen.  

 

 

Eén van de benamingen welke de Bijbel geeft aan een gemeente of kerk is “lichaam” en wij zijn allemaal delen van dat ene lichaam.  (zie ook “eenvoudige structuur)  

De Bijbel zegt hierover:  

“Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van.”(1Korintiërs 11:26 NBV) 

De hulp en ondersteuning kun je ruwweg in twee stromingen verdelen. 

  • Geestelijke hulp:  dit noemen wij pastoraat. het primaire doel van pastoraat is mensen, christenen, dichter bij Jezus en dichter bij de gemeente brengen. Dichtbij Jezus, omdat we ervan overtuigd zijn dat hier de genezende en helende kracht voor iedere christen te vinden is. Jezus zegt zelf: Kom tot mij als je moe en belast bent. Dichter bij de gemeente ( kerk ) omdat in de gemeente  de wijsheid van God te vinden is.

  • Praktische hulp:   dit noemen wij bediening (zie bedieningen)  Dit is liefdevol voorzien in aangetroffen noden.

Het grote doel achter pastoraat en hulp ben jij.  Wij willen je helpen om dichter bij God en Jezus te komen en dichter bij de gemeente en de mensen te komen staan.

Ons grote doel, "dichter bij Jezus en dichter bij mensen gaat er om dat jij komt op de plek waar je steun ondervind om te groeien tot een zelfstandige christen.

 

Het pastoraat in Jabes is georganiseerd volgens het piramide model. 

Pastoraat: 

Vorm 

1:   Basispastoraat 

Het basis pastoraat, het beste te omschrijven als het zorgdragen en aandacht hebben voor elkaar, is in Jabes georganiseerd vanuit wat wij noemen de Groeigroepen. Deze kleine groepen bestaan uit 6 tot 12 personen welke variërend van eens per week tot eens per twee week thuis bij elkaar komen. De groep wordt gecoördineerd door een groepsleider, Deze groepsleider is de eerst aangesprokene als het om zorg en aandacht gaat. Uiteraard staat een groepsleider er niet alleen voor, hij of zij word hierin ondersteund of begeleid door leiders en oudste. 

 

2:   Gespecialiseerd pastoraat  

Soms komt het voor dat alleen aandacht niet genoeg is en er meer zorg nodig is. De taak word dan overgenomen door de raad. De raad heeft haar taken opgedeeld in specialismen zoals u in de samenstelling van de raad kunt zien. Indien er trajecten nodig zijn zal er ook gebruik worden gemaakt van pastorale medewerkers. ( lees ook Celebrate Recovery )  

 

3:   Professioneel pastoraat:  

Ondanks dat de meeste oudsten en pastoraal medewerkers geroutineerd zijn en vaak gerichte opleidingen hebben gevolgd, komt het soms ook voor dat er professionele hulp geboden moet worden. In overleg met de “vrager “ word dan binnen het netwerk van Jabes gezocht naar mogelijkheden.  

 

4:   Crisis pastoraat. 

Iets wat niemand hoopt dat ooit nodig is, komt toch voor. Bij crises pastoraat moet u denken aan plotseling sterfgevallen, ernstige ongelukken, plotselinge grote geestelijk nood. 

Deze taak behoort in eerste instantie toe aan een oudste. Hij/ zij is te bereiken onder nummer 06- 41 260 260 ( het 06 nummer is uitsluitend voor noodgevallen 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar 

 

Verantwoording: 

De verantwoording voor alle pastoraat binnen Jabes valt onder de Raad van Oudsten. Deze mensen zijn  gekozen en aangesteld door en hebben het vertrouwen van de leden van Jabes. Zij hebben allen een belofte van trouw en geheimhouding afgelegd en worden daar ook strikt aan gehouden.  

Als je hierover vragen hebt aarzel niet en stel ze gerust. (zie contact) 

Eén van de oudsten is verantwoordelijk voor de coördinatie van het pastoraat. 

De Bijbel leert ons dat je als christen lid hoort te zijn of onderdeel uit hoort te maken van een plaatselijke kerk of geloofsgemeenschap. Zonder een gemeente zonder deze contacten, zonder deze geborgenheid kun je niet het leven leiden zoals God het heeft bedoeld. De Bijbel noemt de gemeente onder anderen de “bruid van Jezus” . (zie ook: eenvoudige structuur) 

Stel je eens voor, je zegt tegen je beste vriend , ik ben erg op je gesteld, maar jouw bruid, nee dank je wel, die mot ik niet. Volgens mij gaat er dan iets niet helemaal goed. Zo is het ook als je zegt ik ben christen maar ik wil niet betrokken zijn bij Jezus’ kerk

 

 

De kerk hoort de plek te zijn die onlosmakelijk is verbonden met God, met Jezus en met de Heilige Geest, het is de plek waar je kunt groeien, waar je kunt leren ,waar je kunt oefenen en waar je anderen mee naar toe kunt nemen om ook te kunnen groeien, leren, oefenen, en anderen uit te nodigen.   

 

In Jabes erkennen we het formeel lidmaatschap. Of jij lid wordt, je aansluit bij Jabes is uitsluitend afhankelijk van jouw keuze en jouw persoonlijke verwachtingen en van jouw wil. 

Er is geen ballotage, er is geen beslis proces. Jij beslist of jij een volgeling van Jezus wilt zijn, Jij beslist of jij je wilt laten dopen, jij beslist of je samen met ons …………… 

Het lidmaatschap van Jabes kent vier voorwaarden:

  • Ik bewaar de eenheid in mijn gemeente

  • Ik deel in de verantwoordelijkheid van mijn gemeente

  • Ik neem deel in de bedieningen in mijn gemeente

  • Ik ondersteun het getuigenis van mijn gemeente

  •  

Uiteraard is er over gemeente zijn nog veel meer te zeggen, ook de Bijbel zegt erg veel over deel uitmaken van een gemeenschap. Daarom organiseert Jabes regelmatig bijeenkomsten waar de bodem onder de gemeente, de Bijbelse structuuren  en basisprincipes worden uitgelegd en besproken: 

Jabes noemt deze Bijbelstudie:  Bodem 1.0 voor de gemeente.

Bodem staat voor, BGM Jabes, Opbouw Door Educatie van Mensen

Dus als je meer wilt weten over je aansluiten bij Jabes, meld je dan aan,  ( voor jou zijn er geen kosten aan verbonden) 

Neem gerust contact op, (zie contact) 

 

Mailen kan ook,   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en schrijf eenvoudig:  "Ik ben geïnteresseerd in het lidmaatschap van Jabes".

 

dagelijkswoord.nl

  • zaterdag 03 juni 2023 - Psalmen 126:1-3
    Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. -- Psalmen 126:1-3